Team juristen

Het kantoor bestaat uit een jong team van vijf medewerkers, die bijstand verlenen in juridische dossiers, maar evenzeer in dossiers inzake voorlopige bewindvoering en collectieve schuldenregeling. Ook indien de klant in aanmerking komt voor pro deo (juridische tweedelijnsbijstand), zijn wij bereid diens zaak te behartigen het pro deo stelsel.

Tenslotte kunnen wij buigen op een zekere expertise in het asielrecht, zodat asieldossiers, zaken van gezinshereniging, verblijfsstatuten,… met de nodige expertise worden benaderd.